View this email in your browser

Leiden, 2022-05-13

Beste TegenGas sympathisant,

In deze nieuwsbrief: Wijkbijeenkomst op 13 juni en Vacature penningmeester.

Wijkbijeenkomst op 13 juni:  HOE HET OOK KAN
Op maandag avond 13 juni start TegenGas het programma "Hoe het ook kan" met een wijkbijeenkomst in de Regenboog. Het programma begint om 20:00, vanaf 19:30 bent u welkom. Uitvoerige informatie zullen wij nog mailen.  

Vacature Bestuurslid/penningmeester Stichting TegenGas Merenwijk
Het BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk is een stichting waarin de belangen van de bewoners in de energietransitie zijn vertegenwoordigd. Deze belangen worden zowel behartigd bij de gemeentelijke besluitvorming als door concrete plannen voor en door bewoners voor het zetten van verantwoorde stappen naar een emissieloze samenleving. 
De penningmeester heeft als bestuurder affiniteit met de onderwerpen en gevolgen die de energietransitie voor bewoners met zich mee brengen. Hij/zij ziet daarnaast toe op een gezond financiel beleid. 
Functie-eisen:
    • Onderschrijven van de doelstelling van TegenGas en affiniteit met de onderwerpen en gevolgen die de energietransitie voor bewoners met zich mee brengen;
    • goede collegiale en communicatieve vaardigheden;
    • in staat zowel intern als extern de stichting te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
    • ervaring/affiniteit met het voeren van een gezond financieel beleid van een stichting;
    • heeft geen commerciele of bestuurlijke belangen die kunnen conflicteren met het doel van TegenGas. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oscar Gennissen, voorzitter, op info@tegengasmerenwijk.nl.


Tenslotte
We raden u van harte het artikel "De NIMBY is dood, leve de ROHAC" aan. Dit artikel analyseert messcherp waarom overheden positief kritische initiatieven framen als "Not in my backyard" (NIMBY), terwijl deze initiatieven door hun vergaande kennis en ervaring, juist voor een gedragen oplossing kunnen zorgen, aangeduid met ‘Respect our habitat and communities’ (ROHAC). Dit  is exact wat op dit moment in Leiden aan de hand is, en niet alleen aangaande de energietransitie. Het zijn niet de belangen van de bewoners die gediend worden.  


Met warme groet,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk
Onafhankelijk voor en door bewoners


Tot slot: Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak duidelijk dat uw warmtevoorziening en keuzevrijheid nog steeds op het spel staan. Geef deze nieuwsbrief door, plaats hem op uw Facebook, LinkedIn, Insta en Twitter. Ook zij kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief Aanmelding Nieuwsbrief.
We kunnen als TegenGas nog wel wat slimme en practische handjes kunnen gebruiken. Wij zijn onafhankelijk. TegenGas kan alleen blijven opkomen voor uw belangen door uw donatie


Copyright © 2022 TegenGas Merenwijk, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp