Vragenlijst Eigen Woning en Energietransitie_mdh

Vragenlijst Eigen Woning en Energietransitie
Met de introductie van de webapplicatie Vragenlijst “Eigen Woning en Energietransitie” gaan we de voortgang van de energietransitie in de Merenwijk monitoren. We nodigen u graag uit gebruik te maken van deze applicatie. Ook als u ‘van het gas af’ bent is uw bijdrage van belang voor het onderzoek met name voor de toegepaste techniek. De eerste keer (=nulmeting) zal enige tijd vergen. Als u daarna nieuwe aanpassingen ook registreert en aangeeft welke vervolgtoepassingen uw voorkeur hebben, ontstaat er een overzicht van de voortgang en de gewenste strategie.

Aanvragen pincode
Om de webapplicatie te kunnen gebruiken is een pincode vereist. Stuur een email naar EigenWoningEnergieTransitie@outlook.com met uw adres en het woord ‘pincode’. Dan ontvangt u de pincode op uw e-mailadres.

Ondersteunende documenten
Er zijn 2 documenten beschikbaar om u te helpen bij het invullen van de gegevens;

  • een presentatie over het doel en de opzet van de webapplicatie
  • een handleiding met informatie bij het invullen van uw vragenlijst. Hierin is ook een hoofdstuk gewijd aan het gebruik van de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanmelden op de applicatie Vragenlijst “Eigen Woning en Energietransitie”
Na ontvangst van de pincode kunt u zich aanmelden bij de webapplicatie Vragenlijst “Eigen Woning en Energietransitie”. In het aanmeldvenster vermeldt u uw postcode en pincode.

Invullen vragenlijst
Bij het invullen van het dossier gaat het over vier onderdelen:

  1. De identificatie van het adres
  2. De karakteristieken en eigenschappen van het bouwwerk (woning)
  3. De huidige energievoorziening
  4. De toekomstige energievoorziening

Het is de bedoeling dat elke bewoner, eigenaar of huurder vanaf nu de vragenlijst invult en daarmee een dossier aanlegt voor zijn/haar eigen specifieke woningsituatie.

Doe dat in eerste instantie voor de eerste drie punten. Op basis daarvan kunnen we een analyse maken van de huidige situatie. Vervolgens kunt u dit ook doen voor de gewenste toekomstige energievoorziening.

Toegang tot de verzamelde gegevens

  • Elke bewoner, eigenaar of huurder heeft alleen toegang tot zijn/haar eigen gegevens.
  • De kernleden van de projectgroep energietransitie Merenwijk hebben toegang tot de geaggregeerde gegevens voor analyse doeleinden. Dit betreft de volgende vier personen: Theo Eyckenschild, Michel de Haan, Peter Engbers en Jan Portegijs.
    Er zijn 2 beheerders die toegang hebben tot de data ivm herstellen van foutieve data; Theo Eyckenschild en Michel de Haan. Zij kunnen geen data aanpassen, dat is alleen mogelijk voor de eigenaar van de data. Zij kunnen wel, op verzoek van de eigenaar van de data, de specifieke vragenlijst resetten.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten zullen we analyses maken van de huidige situatie en uw wensen voor de toekomstige energievoorziening. Uiteraard zullen we de resultaten van deze analyses naar u terugkoppelen en daar discussies over hebben.

Alle verzamelde gegevens geven voor TegenGas en DEM (Duurzame Energie Merenwijk) een goed beeld van de stand van zaken in de Merenwijk en vormen de noodzakelijke en gewenste basis voor onze bijdrage aan het WijkUitvoeringsPlan (WUP).