Stand van zaken_mdh

Energietransitie


Januari 2024

De gemeenteraad heeft besloten dat de Merenwijk als een van de eerste wijken overgaat op een duurzame energievoorziening. Daarvoor wordt een WijkUitvoeringsPlan (WUP) gemaakt. Hoe staat het met de plannen voor deze energietransitie in de Merenwijk? De Startnotitie, die aan het WijkUitvoeringsPlan vooraf gaat, nadert de eindfase. Gezien het aantal deelnemende partijen die hier aan meewerken, kan de voltooiing nog enige tijd vergen.

Op deze pagina zullen wij, in samenwerking met Duurzame Energie Merenwijk (DEM) en  de gemeente Leiden, u informeren en betrekken bij de stappen, die we de komende tijd zullen zetten. De eerste stap zal een wijkbijeenkomst zijn, waarin u wordt bijgepraat over de stand van zaken aangaande de energietransitie in de Merenwijk. Ook zullen we aangeven op welke manier we informatie willen verzamelen over de huidige stand van de transitie, en vervolgens uw wensen en voorkeuren voor  toekomstige oplossingen.

De laatste informatie over onze doelen en overleg met de gemeente en andere wijken vindt u in onze Nieuwsbrief TegenGas Merenwijk Januari.