Persberichten

2023-12-16 TegenGas pakt aantal concrete voorstellen van Burgerberaad op
Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk heeft met veel belangstelling kennis genomen van de adviezen van het Leidse Burgerberaad Energietransitie. ‘We zullen aan verschillende voorstellen aandacht besteden bij het voorbereiden van de voorstellen voor de Merenwijk’, aldus Cent van Vliet van TegenGas.

2023-08-29 Persbericht reactie Warmtevisie Leidse Regio
De gemeente Leiden participeert in een regionale samenwerking bij de Warmtetransitie. Voor het vervolg daarop is een andere aanpak noodzakelijk. Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk en de Wijkvereniging Houtkwartier roepen daarom via een open brief de leden van de gemeenteraad op vast te houden aan de standpunten die ze vorig jaar bij de energietransitie hebben ingenomen.
2023-08-29 Open brief TG HK aan gemeenteraad over Warmtetransitie Leidse Regio.
In de regionale aanpak ontbreken belangrijke elementen, die essentieel zijn om de energietransitie in nauwe samenwerking met bewoners en eigenaren uit te voeren. Een volledige energietransitie omvat naar onze overtuiging naast warmte ook koude, elektriciteit en opslag.

2022-08-05 Milieu Effect Rapportage (MER) advies over WarmtelinQ+ positief ontvangen
Onder andere: De MER Commissie adviseert namelijk ook andere oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen dan met afvalwarmte uit Rotterdam.
2022-06-09 Duurzame Energie vereist opslag
2022-06-09. Onder onder UNITY.NU.

2022-02-18 Persbericht Plannen Transitievisie onverantwoord
Rekening bij inwoners en veel verliezen

2021-11-25 Burgerinitiatieven worden opinieleiders van de warmtetransitie
4 december 2021 Leids Nieuwsblad Hans Schuurman
2021-11-25 Persbericht Zienswijze Tegengas Merenwijk
De titel ‘Transitievisie Warmte 2021-2026’ met als ondertitel ‘De omschakeling naar
een aardgasvrij Leiden’ geeft duidelijk de beperkte en eenzijdige visie van B&W Leiden weer op de energietransitie.
2021-10-12 Leiden, gooi het roer om na het debacle met het warmtenet

Bevrijdingsdag 2021 oprichting TegenGas