Over ons

Wie we zijn

Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk is opgericht op Bevrijdingsdag 2021 door een aantal verontruste Merenwijkers.

TegenGas Merenwijk is onafhankelijk van overheden en bedrijven. Wij worden gefinancierd door donaties en subsidies. Subsidies worden alleen aanvaard indien onze onafhankelijk geborgd blijft. Daarom: Doneer !

Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk is een Stichting. ANBI status is aangevraagd.

Blijf op de hoogte en abonneer u op onze nieuwsbrief ! Hier vindt u alle verstuurde nieuwsbrieven.

thumbnail_image0
thumbnail_image4

Onze missie

TegenGas Merenwijk vindt dat de transitie betaalbaar, haalbaar en duurzaam moet zijn. Dat vereist ook concrete berekeningen van de verschillende maatregelen over de vermindering van de CO2-uitstoot. Wij verwachten lagere kosten omdat de verschillende maatschappelijke effecten in de dan geldende circulaire economie zullen zijn verdisconteerd.

Van links naar rechts: Thijs Aartsma, Oscar Gennissen (voor), Robert Tijssen (achter), Theo Eyckenschild, Michel de Haan (achter), Cent van Vliet

TegenGas Merenwijk richt zich primair op validatie en objectieve verificatie van de consequenties voor de bewoner van de plannen, inclusief indirecte kosten (b.v. via gemeentefonds of via verhoging vastrecht) in relatie tot de vermindering van de CO2 uitstoot. TegenGas Merenwijk wil representatief zijn voor alle bewoners en hun commitment vragen. TegenGas Merenwijk zal hard werken om dat commitment te verdienen. Nu de gemeente stelt dat zij slechts een regierol vervult zal TegenGas de gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheid naar de bewoners en zal TegenGas Merenwijk zich vergewissen wie nu de (eind)verantwoordelijkheid heeft.

TegenGas Merenwijk zal niet zelf met oplossingen komen om onze onafhankelijkheid niet te verliezen. Een spin-off van TegenGas Merenwijk zou concrete projecten, bijvoorbeeld het beproeven van innovatieve technologieën, kunnen uitvoeren zoals vervanging van aardgas door waterstof of het genereren van groen gas uit de waterzuivering.

Om deze validatie en participatie rol goed te kunnen uitvoeren volgt TegenGas Merenwijk de ontwikkelingen op de voet en verdiept zich in inhoudelijke onderwerpen. Wij verwachten dat voor de opslag van duurzaam opgewekte energie, randvoorwaardelijk voor de transitie, disruptieve innovatieve technologie uitkomst zal bieden.

Onze wijk

Kinderboerderij

In het hart van de wijk ligt Park Merenwijk met een kinderboerderij. Aan de rand daarvan staat het wijkcentrum, waar vrijwel alle voorzieningen zijn geconcentreerd.

Nederlandse meren

De wijk kenmerkt zich door de in de jaren 1970 en 1980 veel toegepaste bloemkoolstructuur. Er zijn twee invalswegen vanuit de stad, de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan, die uitkomen op een ringweg, die de naam van diverse Nederlandse meren draagt.

Historie

De Merenwijk is gebouwd in de Broek- en Simontjespolder, die tot 1966 bij de gemeente Oegstgeest hoorde en in dat jaar grotendeels werd geannexeerd door Leiden. Het eerste deel van de wijk werd opgeleverd in 1971.

Autoluwe woonerven

De woningen zijn gegroepeerd langs autoluwe woonerven en doodlopende straten en pleinen, die kleine subwijkjes vormen. Deze wijkjes zijn niet of nauwelijks door wegen met elkaar verbonden en hebben slechts een of twee toegangen vanaf de ringweg.

Winkelcentrum

Er is onder andere een overdekt winkelcentrum, genaamd De Kopermolen, een oecumenische kerk, een dependance van de openbare bibliotheek en een gezondheidscentrum gevestigd.

Straatnamen

De woningtypen kunnen per buurt sterk verschillen. Ter onderscheiding eindigen de straatnamen in elke buurt op een vast achtervoegsel, bijvoorbeeld tuinbloem of werf.

Wat zeggen onze leden

Oscar Gennissen en Cent van Vliet zijn woordvoerders van het burgerinitiatief ‘Tegengas Merenwijk’ en vinden dat het stadsbestuur de maatschappelijke en financiële gevolgen blijmoedig bij de burger legt. Ze alarmeren de wijk en vinden het tijd voor tegenspel. “Van wie is de Merenwijk, de bewoners of bestuurders?”