Over ons

Wie we zijn

Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk is opgericht op Bevrijdingsdag 2021 door een aantal verontruste Merenwijkers.

TegenGas Merenwijk is onafhankelijk van overheden en bedrijven. Wij worden gefinancierd door donaties en subsidies. Subsidies worden alleen aanvaard indien onze onafhankelijk geborgd blijft. Daarom: Doneer !

Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk is een Stichting. ANBI status is aangevraagd.

Blijf op de hoogte en abonneer u op onze nieuwsbrief ! Hier vindt u alle verstuurde nieuwsbrieven.

thumbnail_image0
thumbnail_image4

Onze missie

TegenGas Merenwijk vindt dat de transitie betaalbaar, haalbaar en duurzaam moet zijn. Dat vereist ook concrete berekeningen van de verschillende maatregelen over de vermindering van de CO2-uitstoot. Wij verwachten lagere kosten omdat de verschillende maatschappelijke effecten in de dan geldende circulaire economie zullen zijn verdisconteerd.

TegenGas Merenwijk richt zich primair op validatie en objectieve verificatie van de consequenties voor de bewoner van de plannen, inclusief indirecte kosten (b.v. via gemeentefonds of via verhoging vastrecht) in relatie tot de vermindering van de CO2 uitstoot. TegenGas Merenwijk wil representatief zijn voor alle bewoners en hun commitment vragen. TegenGas Merenwijk zal hard werken om dat commitment te verdienen. Nu de gemeente stelt dat zij slechts een regierol vervult zal TegenGas de gemeente wijzen op haar verantwoordelijkheid naar de bewoners en zal TegenGas Merenwijk zich vergewissen wie nu de (eind)verantwoordelijkheid heeft.

TegenGas Merenwijk zal niet zelf met oplossingen komen om onze onafhankelijkheid niet te verliezen. Een spin-off van TegenGas Merenwijk zou concrete projecten, bijvoorbeeld het beproeven van innovatieve technologieën, kunnen uitvoeren zoals vervanging van aardgas door waterstof, de turbo cv ketel (Tarnoc) of het genereren van groen gas uit de waterzuivering.

Om deze validatie en participatie rol goed te kunnen uitvoeren volgt TegenGas Merenwijk de ontwikkelingen op de voet en verdiept zich in inhoudelijke onderwerpen. Wij verwachten dat voor de opslag van duurzaam opgewekte energie, randvoorwaardelijk voor de transitie, disruptieve innovatieve technologie uitkomst zal bieden.

Onze persberichten

2022-08-05 Milieu Effect Rapportage (MER) advies over WarmtelinQ+ positief ontvangen 

Onder andere: De MER Commissie adviseert namelijk ook andere oplossingen te onderzoeken om woningen en bedrijven op een duurzame manier te verwarmen dan met afvalwarmte uit Rotterdam.

Onze persberichten

Duurzame Energie vereist opslag 2022-06-09

2022-06-09. Onder onder UNITY.NU.

Onze persberichten

Burgerinitiatieven worden opinieleiders van de warmtetransitie

Wat zeggen onze leden

Oscar Gennissen en Hans Buijing zijn woordvoerders van het burgerinitiatief ‘Tegengas Merenwijk’ en vinden dat het stadsbestuur de maatschappelijke en financiële gevolgen blijmoedig bij de burger legt. Ze alarmeren de wijk en vinden het tijd voor tegenspel. “Van wie is de Merenwijk, de bewoners of bestuurders?”