Wijken: zeventig procent van Leiden heeft niets aan WarmtelinQ

Wijken: zeventig procent van Leiden heeft niets aan WarmtelinQ

Zeventig procent van Leiden heeft niets aan de geplande pijpleiding met restwarmte van de Rotterdamse industrie. Het merendeel van de Leidse inwoners is aangewezen op andere oplossingen voor de energietransitie, los van het feit dat de zogenoemde WarmtelinQ sterk verouderde technologie betreft waarvan de CO2-uitstoot twee tot drie keer groter is dan die van de huidige stadsverwarming in Leiden.

Dit zeggen Burgerinitiatief Tegengas Merenwijk en Wijkvereniging Houtkwartier naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die WarmtelinQ, onderdeel van de Gasunie, deze maand in onder meer Leiden organiseert. WarmtelinQ is een transportnet dat afvalwarmte van bedrijven in de Rotterdamse haven naar woningen en bedrijfspanden brengt. Naast het tracé Vlaardingen-Den Haag is ook een traject van Rijswijk naar Leiden in voorbereiding.

De bewonersinitiatieven vinden dat de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Leiden met WarmtelinQ/Gasunie heeft getekend, ingaat tegen een eerder besluit om bij de energietransitie geen onomkeerbare verplichtingen aan te gaan. De WarmtelinQ noemen zij ‘technologie uit de vorige eeuw’.

“Daarmee worden innovatie en toepassing van moderne energiesystemen voor tientallen jaren geblokkeerd. Bovendien is de keuzevrijheid van de burgers in het geding. Voor een moderne energietransitie is een samenhangende oplossing nodig voor warmte, koeling, elektriciteit en opslag van warmte en elektriciteit”, aldus Cent van Vliet van Tegengas.

Commerciële belangen
Burgerinitiatief Tegengas en Wijkvereniging Houtkwartier deden in mei een oproep aan energieminister Rob Jetten om de investeringen in de restwarmtepijp te stoppen. Van Vliet meent dat de overheid, die honderden miljoenen in de pijpleiding steekt, helaas niet meer terug kan. “Zij zit vast in een web van commerciële belangen en vertrouwelijke afspraken waarbij gesmeten wordt met belastinggeld”, zo zegt hij. “Dat geld zou veel beter gebruikt kunnen worden om de energietransitie voor heel Leiden in goede banen te leiden, en niet van slechts dertig procent van de stad.”

Bron: Sleutelstad Leiden Louis Smit

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *