Nieuwsbrieven Warmtetransitie Leidse Regio nav beraad in de gemeenteraad

Nieuwsbrieven Warmtetransitie Leidse Regio nav beraad in de gemeenteraad

Donderdag 14 september zal de gemeenteraad van Leiden besluiten nemen over verdere stappen voor de toekomstige warmtevoorziening in de Leidse Regio (WLR). Plannen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen 6 gemeentes (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk). Het gaat daarbij om een Open Regionaal Energie Systeem (ORES).

Vorige week donderdag hebben we vanuit het Houtkwartier en Tegengas Merenwijk ingesproken bij de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Daar hebben we onze grote zorgen geuit over de ontwikkelingen.

In onderstaande nieuwsbrieven zijn de zorgen beschreven. Dit gaat over de toekomstige energievoorziening. Het is van belang voor alle burgers in de genoemde 6 gemeentes. Tijdens de vergadering van de raadscommissie is besloten om via de nodige moties en amendementen besluiten te nemen om de ontwikkelingen bij te sturen. Dan is het vervolgens nodig om de besluiten daadwerkelijk uit te voeren. De gemeenteraad heeft in de afgelopen 2 jaar besluiten genomen over vergelijkbare moties en amendementen. Het beeld bestaat dat deze besluiten niet of maar deels zijn uitgevoerd. Dan is wel uitleg en verduidelijking nodig en dat ontbreekt.

Nieuwsbrief Tegengas Merenwijk
De standpunten en zorgen over de gang van zaken zijn samengevat in de Nieuwsbrief van Tegengas Merenwijk.

Nieuwsbrief Wijkvereniging Houtkwartier
De standpunten en kanttekeningen bij de incomplete informatie tijdens de vergadering zijn samengevat in de Nieuwsbrief van Wijkvereniging Houtkwartier.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *