Andere aanpak Warmtetransitie Leidse regio noodzakelijk

Andere aanpak Warmtetransitie Leidse regio noodzakelijk

De gemeente Leiden participeert in een regionale samenwerking bij de Warmtetransitie. Voor het vervolg daarop is een andere aanpak noodzakelijk. Het Burgerinitiatief TegenGas Merenwijk en de Wijkvereniging Houtkwartier roepen daarom via een open brief de leden van de gemeenteraad op vast te houden aan de standpunten die ze vorig jaar bij de energietransitie hebben ingenomen.

Wim Scholten en Cent van Vliet doen namens beide organisaties van bewoners concrete suggesties voor belangrijke wijzigingen. De keuzevrijheid van bewoners en eigenaars moet centraal staan. Net zoals een betrouwbaar inzicht in tarieven en prijzen. Bewoners, eigenaars en de gemeenteraad moeten een volwaardige positie hebben bij het opstellen van plannen, de voorbereiding van besluiten en de besluitvorming. Dat is nu helaas niet het geval.

Open brief aan gemeenteraad Leiden:

https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2023/08/20230829-Open-brief-TG-HK-aan-gemeenteraad-over-Warmtetransitie-Leidse-Regio-def.pdf

Persbericht reactie TegenGas Merenwijk voor Warmtevisie Regio Leiden:

https://www.tegengasmerenwijk.nl/wp-content/uploads/2023/08/Persbericht-reactie-Warmtevisie-Leidse-Regio-def.pdf

De open brief en het persbericht zijn een reactie op de stukken die 7 september ’s avonds in de Leidse gemeenteraad inhoudelijk worden besproken onder agendapunt 10.

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *