Energietransitie

Eigen Woning en Energietransitie

De gemeenteraad heeft besloten dat de Merenwijk als een van de eerste wijken overgaat op een duurzame energievoorziening. Daarvoor wordt een WijkUitvoeringsPlan (WUP) gemaakt. Hoe staat het met de plannen voor deze energietransitie in de Merenwijk?

Op deze pagina zullen wij, in samenwerking met Duurzame Energie Merenwijk (DEM) en  de gemeente Leiden, u informeren en betrekken bij de stappen, die we de komende tijd zullen zetten. De eerste stap zal een wijkbijeenkomst zijn, waarin u wordt bijgepraat over de stand van zaken aangaande de energietransitie in de Merenwijk. Ook zullen we aangeven op welke manier we informatie willen verzamelen over de huidige stand van de transitie, en vervolgens uw wensen en voorkeuren voor  toekomstige oplossingen.