Dossiers

Een overzicht van alle dossiers

——————— 22 juli 2023 —————–

Na de drie wijkbijeenkomsten over het wijkuitvoeringsplan energietransitie in mei en juni, wordt nu een vooraankondiging gegeven om de huidige plannen te schetsen en het belang van de medewerking van onze bewoners aan te geven.

2022-06-08

Er is een coalitieakkoord gesloten. Relevevante passages over de energietransitie vindt u hier.

——————— 28 februari 2022 ——————–

Na de eerste behandeling in de commissie stedelijke ontwikkeling en mede naar aanleiding van gesprekken met verschillende raadsleden, vraagt TegenGas uitdrukkelijk de aandacht om alternatieven voor het warmtenet met warmtepijp te onderzoeken. Wij hebben dat op papier gezet in een notitie. Wij hopen dat de commissieleden zodoende tot de juiste conclusies komen in de commissie vergadering van 8 maart 2022.

ACTIE NODIG 2022-02-08

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk is actief bij de Transitievisie Warmte. Wij bezien de plannen vanuit het perspectief van de bewoners. Het lijkt er op dat de trein met commerciële warmtenetten met volle snelheid doordendert. Actie is nodig. Onze petitie om deze trein tot stilstand te brengen heeft al meer dan 600 handtekeningen opgeleverd! We verwachten nog veel meer steun. Teken de petitie en hang de raamposter op ! Laat de Merenwijk kleuren in het bewonersbelang.

Naar onze overtuiging zijn de plannen van burgemeester en wethouders boterzacht en zeker niet rijp voor positieve besluitvorming. Er zijn veel argumenten die pleiten tegen een overhaaste besluitvorming. Daarom hebben we een aantal kernpunten in de notitie “Plannen Transitievisie Warmte onverantwoord, Rekening bij bewoners en veel verliezen” op een rij gezet. Tevens is een persbericht opgesteld.

Wij zullen de geplande discussies in de commissie stedelijke ontwikkeling op 24 februari met veel belangstelling volgen. Dat geldt zeker ook voor de bijeenkomst van de gemeenteraad op 10 maart.

—————————————————————

INSPREKEN COMMISSIE STEDELIJKE ONTWIKKELING

TegenGas gaat inspreken op de vergadering van de commissie stedelijke ontwikkeling op 8 februari 2022 met deze inspreektekst. Ook is het onderliggende Ronde Tafel Manifest overhandigd. Er is inmiddels een verslag beschikbaar.

———————————-

—————- PETITIE ————–

De Ronde Tafel op 1 februari 2022 is goed bezocht, we bespreken het manifest. Bewoners zijn bezorgd en besluiten tot een petitite.

JANUARI:

Verschillende wijken hebben hun Zienswijzen op de Transitievisie Warmte Leiden ingediend. Naast deze wijk specifieke aspecten zijn er ook duidelijke wijkoverschrijdende standpunten. Deze hebben wij in een concept Manifest verwoord.

NOVEMBER

Het bestuur van Leiden heeft de Transitievisie Warmte gepubliceerd. Vaststelling door de gemeenteraad wordt in januari/februari verwacht.

TegenGas heeft een manifest in zes punten opgetseld en een uitgebreide  zienswijze ingediend, in samenwerking met andere wijkverenigingen.

Daarover hebben wij het volgende persbericht gezonden naar politieke partijen, wijkverenigingen en de pers.

JANUARI:

Verschillende wijken hebben hun Zienswijzen op de Transitievisie Warmte Leiden ingediend. Naast deze wijk specifieke aspecten zijn er ook duidelijke wijkoverschrijdende standpunten. Deze hebben wij in een concept Manifest verwoord.

NOVEMBER

Het bestuur van Leiden heeft de Transitievisie Warmte gepubliceerd. Vaststelling door de gemeenteraad wordt in januari/februari verwacht.

TegenGas heeft een manifest in zes punten opgetseld en een uitgebreide  zienswijze ingediend, in samenwerking met andere wijkverenigingen.

Daarover hebben wij het volgende persbericht gezonden naar politieke partijen, wijkverenigingen en de pers.