Author - admin

Uitstel ‘van het gas af plan’ Enschede na onrust over stijgende tarieven warmtenet

Voorlopig geen besluit over de 'aardgasvrije toekomst' van de gemeente Enschede. Het college heeft de zogeheten Transitievisie Warmte, die aankomende maandag in de commissievergadering zou worden gesproken, teruggetrokken. Aanleiding daarvoor is de groeiende onrust over de gestegen tarieven van Ennatuurlijk op het warmtenet van Twence. Stadsverwarming is een belangrijke pijler in het 'van het gas af plan' van Enschede. Lees...

Warmtenet Dukenburg uitgesteld omdat garantie over betaalbaarheid nog ontbreekt

De aanleg van een warmtenet in de Nijmeegse wijk Dukenburg is op de lange baan geschoven. Betaalbaarheid is een harde voorwaarde van de Nijmeegse raad en die garantie kan niet worden gegeven. In het klimaatakkkoord is kostneutraliteit afgesproken: bewoners mogen voor een emissieloze oplossing niet meer kwijt zijn dan dat zij nu voor aardgas zijn. Lees meer.

Geschikt voor Waterstof

Tijdens een wandeling door de binnenstad zag ik vanmorgen een stapel gele buizen liggen met een keurmerk van Gastec en de vermelding geschikt voor waterstof. Kennelijk werken er gelukkig ook verstandige mensen bij de gemeente.

Persbericht geen commercieel wamtenet

Het commerciele warmtenet voor Leiden krijgt warm water van de afvalverbranding en raffinaderijen in Rotterdam. Dit wordt over een lange afstand per pijpleiding aangevoerd. Er gaat ruim 30% energie verloren. Deze waterstroom moet - bij kouder weer - worden aangevuld met warm water uit piekcentrales gestookt op aardgas. De capaciteit daarvan is drie (!) keer de huidige Langegracht centrale. Bewoners...

Utrecht mag gas niet afsluiten

De gemeente Utrecht wil 8000 woningen in Overvecht-Noord hun gasleiding voor koken ontzeggen. De Groen-Links wethouder wil de bewoners dwingen met de Crisis -en herstelwet in de hand. De Tweede Kamer heeft Utrecht teruggefloten: "onwenselijk is dat Nederlandse bewoners op zo’n manier worden behandeld".Ook hier het wel vaker gehoorde argument dat de gasleidingen versleten zouden zijn. TegenGas gelooft dat...

Afkoppel Boete warmtenet 50.000 euro

Bewoners in Nijmegen die, om wat voor reden dan ook, geen gebruik meer willen maken van het warmtenet krijgen een "afkoppelboete" van 50.000 euro voor hun kiezen. Nee, we hebben niet nullen per ongeluk toegvoegd. Het is vijftig duizend euro boete. Het schijnt dat dit bedrag inmiddels is "bijgesteld", maar nog steeds is volkomen onduidelijk hoeveel dat warmtenet kost....

Aanbieding petitie BurgerInitiatief Merenwijk

BurgerInitiatief Merenwijk biedt op dinsdagmiddag 8 maart 2022 haar petitie met ruim 1200 handtekeningen aan de leden van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling aan. Het gaat om het voorkomen van de aanleg van een groot commercieel warmtenet in de Merenwijk. De aanbieding is bij aanvang van de bijeenkomst van de commissie - net voor 16.00 uur - waar de Transitievisie Warmte...

Stadsverwarmingen met biomassastook draaien op subsidie

De stadsverwarming Purmerend is het grootste biomassa warmtenet van Nederland. Er is in 2019 "winst"gemaakt maar deze is geheel toe te schrijven aan de subsidies op biomassa en een royale oudere regeling. In Puremerend lopen de subsidies voor biomaasa in 2027 af, en wat dan ? Geothermie en aquathermie worden nog meer gesubsidieerd. Op elke met biomassa opgewekte gigajoule(GJ,...

Warmtenet Meppel: Faillissment een optie.

Tien jaar geleden leek het zo mooi: een warmtenet. Inmiddels is het warmtenet zwaar verliesgevend. De exploitant Rendo nam eerder afscheid van een warmtenet in Groningen. In Hardenberg was het moeilijk rendabel te krijgen. Lees verder.

Tuinstad-Staalwijk: Klimaattransitie niet haalbaar

Energietransitie Uit de nieuwsbrief van maart van Tuistadwijk en Staalwijk. Het wijkgesprek tussen de gemeente en bewoners van Tuinstad-Staalwijk op 10 november 2021 heeft ‘aanvechtbare  inzichten’ opgeleverd. De ‘Transitie Visie Warmte’ met het plan om Leiden binnen 20-30 jaar los te koppelen van aardgasleidingen en die vervolgens te verwijderen is niet haalbaar. De gemeente verwacht dat het aanbod van water van...