Author - admin

Gemeenteraad verlegt koers energietransitie

TegenGas Merenwijk is positief over de koerswending die de gemeenteraad bij de energietransitie heeft ingezet. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht. Zo zal het tot nu gevoerde beleid worden herijkt en wordt een scenario uitgewerkt zonder de veel bekritiseerde pijpleiding uit Rotterdam. Daarnaast is met het handhaven van het gasleidingennetwerk de keuzevrijheid van bewoners gegarandeerd. Er is evenwel nog veel werk...

Eindhovense wijken aansluiten op warmtenet bijna 3 miljoen duurder dan gepland; prestigeproject hangt aan zijden draadje

De gemeente Eindhoven moet nu op zoek naar mogelijkheden om het project betaalbaar te houden voor bewoners. Lukt dat niet, dan is het ook niet uitgesloten dat het plan in deze vorm niet doorgaat. Eindhoven had in totaal 5,8 miljoen beschikbaar, vooral dankzij een bijdrage van ruim 4,5 miljoen euro van het Rijk. Lees meer.  Eerder viel ook het warmteproject in...

Besluit transitievisie warmte Zuidplas uitgesteld

Een deel van de woningen zal dan gebruik maken van een collectief warmtenet. Om dat rendabel aan te leggen moet een groot deel van de bewoners er gebruik van maken. Een verplichting is het echter niet. Rode lijn in de reacties van alle partijen was dat de warmte voor inwoners betaalbaar moet blijven, er geen verplichting is , het Rijk...

Uitstel ‘van het gas af plan’ Enschede na onrust over stijgende tarieven warmtenet

Voorlopig geen besluit over de 'aardgasvrije toekomst' van de gemeente Enschede. Het college heeft de zogeheten Transitievisie Warmte, die aankomende maandag in de commissievergadering zou worden gesproken, teruggetrokken. Aanleiding daarvoor is de groeiende onrust over de gestegen tarieven van Ennatuurlijk op het warmtenet van Twence. Stadsverwarming is een belangrijke pijler in het 'van het gas af plan' van Enschede. Lees...

Warmtenet Dukenburg uitgesteld omdat garantie over betaalbaarheid nog ontbreekt

De aanleg van een warmtenet in de Nijmeegse wijk Dukenburg is op de lange baan geschoven. Betaalbaarheid is een harde voorwaarde van de Nijmeegse raad en die garantie kan niet worden gegeven. In het klimaatakkkoord is kostneutraliteit afgesproken: bewoners mogen voor een emissieloze oplossing niet meer kwijt zijn dan dat zij nu voor aardgas zijn. Lees meer.

Geschikt voor Waterstof

Tijdens een wandeling door de binnenstad zag ik vanmorgen een stapel gele buizen liggen met een keurmerk van Gastec en de vermelding geschikt voor waterstof. Kennelijk werken er gelukkig ook verstandige mensen bij de gemeente.

Persbericht geen commercieel wamtenet

Het commerciele warmtenet voor Leiden krijgt warm water van de afvalverbranding en raffinaderijen in Rotterdam. Dit wordt over een lange afstand per pijpleiding aangevoerd. Er gaat ruim 30% energie verloren. Deze waterstroom moet - bij kouder weer - worden aangevuld met warm water uit piekcentrales gestookt op aardgas. De capaciteit daarvan is drie (!) keer de huidige Langegracht centrale. Bewoners...

Utrecht mag gas niet afsluiten

De gemeente Utrecht wil 8000 woningen in Overvecht-Noord hun gasleiding voor koken ontzeggen. De Groen-Links wethouder wil de bewoners dwingen met de Crisis -en herstelwet in de hand. De Tweede Kamer heeft Utrecht teruggefloten: "onwenselijk is dat Nederlandse bewoners op zo’n manier worden behandeld".Ook hier het wel vaker gehoorde argument dat de gasleidingen versleten zouden zijn. TegenGas gelooft dat...

Afkoppel Boete warmtenet 50.000 euro

Bewoners in Nijmegen die, om wat voor reden dan ook, geen gebruik meer willen maken van het warmtenet krijgen een "afkoppelboete" van 50.000 euro voor hun kiezen. Nee, we hebben niet nullen per ongeluk toegvoegd. Het is vijftig duizend euro boete. Het schijnt dat dit bedrag inmiddels is "bijgesteld", maar nog steeds is volkomen onduidelijk hoeveel dat warmtenet kost....

Aanbieding petitie BurgerInitiatief Merenwijk

BurgerInitiatief Merenwijk biedt op dinsdagmiddag 8 maart 2022 haar petitie met ruim 1200 handtekeningen aan de leden van de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling aan. Het gaat om het voorkomen van de aanleg van een groot commercieel warmtenet in de Merenwijk. De aanbieding is bij aanvang van de bijeenkomst van de commissie - net voor 16.00 uur - waar de Transitievisie Warmte...