Author - admin

(Hybride) warmtepomp aansluiten kan niet

Het Leids Dagblad van 23 april meldt dat Liander, de netbeheerder, in steeds minder gevallen de elektriciteit kan leveren voor (hybride) warmtepompen. Aan de andere kant worden zonnepanelen afgekoppeld omdat het net de toevloed, als de zon schijnt, niet aankan. In dezelfde krant wordt beschreven dat de vergoeding van zonnestroom aan particulieren, de z.g. salderingsregeling, oneerlijk is. TegenGas heeft...

Vragen van Antje Jordan

In het Leids Dagblad van 23 april constateert het D66 raadslid dat projectontwikkelaars de neiging hebben de kosten van verduurzaming naar de bewoners door te schuiven door bijvoorbeeld airco's niet te installeren of door een duur verwarmingssysteem. Door beter bewaking van ouwvergunningen moeten er echt duurzame woningen worden opgeleverd.

Energie uit IJzerpoeder

2022-04-14-nu.nl. De bavaria brouwerij heeft een test gedaan met energie uit ijzerpoeder. Het nutsbedrijf Veolia gaat i.s.m. RIFT een spin-off van de TU/e een grotere centrale bouwen van 5 MW. De brandstof ijzerpoeder is makkeliojk te vervoeren en op te slaan. Een mooi voorbeeld van innovatie.

Prijs voor een warm huis is grote zorg

Leids nieuwsblad 2022-04-07. BurgerInitiatief TegenGas bood een petitie aan met meer dan 1200 ondertekenaars, tegen de komst van een commercieel warmtenet op basis van Rotterdamse restwarmte. De warmtepijp uit Rotterdam is echt nodig volgens wethouder Spijker, maar zij beloofde toch een studie naar een transitie zonder smeerpijp. Het blijft onduidelijk wat de kosten van de transisite zijn, en dat is...

In Japan en Duitsland lukt het wel, waar blijft onze waterstoftransitie ?

In Japan rijden al jaren waterstofauto's, er worden electrolyzers gebouwd, vloeibare waterstof wordt uit Australië geïmporteerd en gebonden waterstof uit Brunei. Califonië heeft al jaren een netwerk van waterstof tankstations voor voertuigen. Nederland loopt achter door het ontbreken van een plan, ondanks het prachtige fijnmazige distributienetwerk. Groot voordeel van waterstof is dat je het kunt opslaan. Zonder opslag sowieso geen...

Zonnewarmte Opslaan

Kees van Nimwegen, oud hoofdontwikkeling Philips, heeft een warmteaccu gebouwd die nu beproefd wordt in Boekel en een in Sint Oedenrode. Basalt of ijzerslakken worden met zonne-collectoren of met zonnepanelen opgewarmd tot 400-500 C. Daarna kan de warmte worden afgestaan voor woningverwarming. Bij een opslag van 80 MWh, overeenkomend met 8000 m3 aardgas, wordt het systeem rendabel (65-70%). Hoe groter...

Gemeenteraad verlegt koers energietransitie

TegenGas Merenwijk is positief over de koerswending die de gemeenteraad bij de energietransitie heeft ingezet. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht. Zo zal het tot nu gevoerde beleid worden herijkt en wordt een scenario uitgewerkt zonder de veel bekritiseerde pijpleiding uit Rotterdam. Daarnaast is met het handhaven van het gasleidingennetwerk de keuzevrijheid van bewoners gegarandeerd. Er is evenwel nog veel werk...

Eindhovense wijken aansluiten op warmtenet bijna 3 miljoen duurder dan gepland; prestigeproject hangt aan zijden draadje

De gemeente Eindhoven moet nu op zoek naar mogelijkheden om het project betaalbaar te houden voor bewoners. Lukt dat niet, dan is het ook niet uitgesloten dat het plan in deze vorm niet doorgaat. Eindhoven had in totaal 5,8 miljoen beschikbaar, vooral dankzij een bijdrage van ruim 4,5 miljoen euro van het Rijk. Lees meer.  Eerder viel ook het warmteproject in...

Besluit transitievisie warmte Zuidplas uitgesteld

Een deel van de woningen zal dan gebruik maken van een collectief warmtenet. Om dat rendabel aan te leggen moet een groot deel van de bewoners er gebruik van maken. Een verplichting is het echter niet. Rode lijn in de reacties van alle partijen was dat de warmte voor inwoners betaalbaar moet blijven, er geen verplichting is , het Rijk...