Author - admin

Enorme warmtecentrale langs A44

Het Leids Dagblad berichtop 14 mei dat er een enorme warmtecentrale langs de A44 komt:1- warmteoverdracht van de warmtepijp uit Rotterdam2- een enorme gasgestookte centrale omdat de armtepijp in de winter onvoldoende warmte levert3- een gigantisch buffervat van 35 meter hoog

Bewonersbelangen: De NIMBY is dood, leve de ROHAC

Uit een voorpublicatie van het essay van Frans Soeterbroek 'verdichten met bewoners’. Dit is exact wat op dit moment in Leiden aan de hand is, en niet alleen aangaande de energietransitie. Het zijn niet de belangen van de bewoners die gediend worden. Het is een van de spannendste vragen in bestuurlijk en bouwend Nederland: hoe om te gaan met verzet van de...

Het kabinet stopt met een aantal subsidies voor biomassa

22 april, nu.nl. Het kabinet stopt met een aantal subsidies voor biomassa. Het gaat dan om energiecentrales die warmte produceren en daarbij houtresten gebruiken. De reden dat het kabinet gedeeltelijk stopt met steun voor biomassa is dat er op het gebruik ervan best wat kritiek is. Zo komen bij houtige biomassa nog steeds stoffen vrij die schadelijk zijn voor het...

Warmteopslag in zoutkorrels

Olaf Adan (62), hoogleraar toegepaste natuurkunde aan de TU Eindhoven en hoofdonderzoeker van TNO heeft een warmte opslag systeem bedacht dat hoge ogen gooit. In zoutkorrels kun je warmte opslaan, dat wil zeggen je kunt de warmte ontrekken of toevoeren. Dez outkorrels kun je eenvoudig opslaag of transporteren. In de loop van de tijd lekt er geen warmte weg. ...

(Hybride) warmtepomp aansluiten kan niet

Het Leids Dagblad van 23 april meldt dat Liander, de netbeheerder, in steeds minder gevallen de elektriciteit kan leveren voor (hybride) warmtepompen. Aan de andere kant worden zonnepanelen afgekoppeld omdat het net de toevloed, als de zon schijnt, niet aankan. In dezelfde krant wordt beschreven dat de vergoeding van zonnestroom aan particulieren, de z.g. salderingsregeling, oneerlijk is. TegenGas heeft...

Vragen van Antje Jordan

In het Leids Dagblad van 23 april constateert het D66 raadslid dat projectontwikkelaars de neiging hebben de kosten van verduurzaming naar de bewoners door te schuiven door bijvoorbeeld airco's niet te installeren of door een duur verwarmingssysteem. Door beter bewaking van ouwvergunningen moeten er echt duurzame woningen worden opgeleverd.

Energie uit IJzerpoeder

2022-04-14-nu.nl. De bavaria brouwerij heeft een test gedaan met energie uit ijzerpoeder. Het nutsbedrijf Veolia gaat i.s.m. RIFT een spin-off van de TU/e een grotere centrale bouwen van 5 MW. De brandstof ijzerpoeder is makkeliojk te vervoeren en op te slaan. Een mooi voorbeeld van innovatie.

Prijs voor een warm huis is grote zorg

Leids nieuwsblad 2022-04-07. BurgerInitiatief TegenGas bood een petitie aan met meer dan 1200 ondertekenaars, tegen de komst van een commercieel warmtenet op basis van Rotterdamse restwarmte. De warmtepijp uit Rotterdam is echt nodig volgens wethouder Spijker, maar zij beloofde toch een studie naar een transitie zonder smeerpijp. Het blijft onduidelijk wat de kosten van de transisite zijn, en dat is...

In Japan en Duitsland lukt het wel, waar blijft onze waterstoftransitie ?

In Japan rijden al jaren waterstofauto's, er worden electrolyzers gebouwd, vloeibare waterstof wordt uit Australië geïmporteerd en gebonden waterstof uit Brunei. Califonië heeft al jaren een netwerk van waterstof tankstations voor voertuigen. Nederland loopt achter door het ontbreken van een plan, ondanks het prachtige fijnmazige distributienetwerk. Groot voordeel van waterstof is dat je het kunt opslaan. Zonder opslag sowieso geen...