Author - admin

TegenGas in Leidsch Dagblad

Wijkvereniging Houtkwartier en burgerinitiatief TegenGas Merenwijk zijn verbijsterd over de antwoorden van burgemeester en wethouders van Leiden op raadsvragen over het lage aantal gesubsidieerde warmtepompen in de stad. In een open brief aan de gemeenteraad wijzen de twee belangenclubs erop dat hieruit blijkt dat het college van B&W de gemeenteraad en wijkinitiatieven negeert en ’met oogkleppen op doordendert op de...

Een begin van realiteitsbesef

2022-06-13 op nu.nl: Klimaatdoel nóg lastiger dan gedacht: elektriciteitsprobleem haast onoplosbaar. Vorige week maakte Jetten bekend dat vanwege een capaciteitstekort in Noord-Brabant en Limburg voorlopig geen nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten. Netbeheerders verwachten dat zulke tekorten in ieder geval tot 2030 een probleem blijven, ook al investeren ze miljarden euro's per jaar in verzwaring van het net. Daarom moet er...

Samenwerking tussen het bewonersinitiatief Beijum en de gemeente

Vanaf groep Energietransitie op LinkedIn: In de wijk Beijum in Groningen is te zien hoe betekenisvol goede samenwerking tussen een bewonersinitiatief en de gemeente kan zijn. Na eerdere geslaagde webinars was het nu tijd samen met Energieteam de Werkbeij een grote gezamenlijke wijkbijeenkomst te organiseren over woningverduurzaming. Maar liefst 170 Beijumers hebben deelgenomen aan de informatiemarkt en de plenaire presentaties....

Eerste huishoudens van warmtenet af

Trouw 4 juni 2022. Huishoudens willen niet langer aangesloten zijn of worden wegens de bizar hoge tarieven. Overstappen naar andere warmtenet leverancier kan niet want de leverancier heeft een monopolie. Als je van de monopolist af wil dan betaal je een afsluitboete van duizenden euro's. De warmtenet leveranciers vinden het jammer dat bewoners weglopen en waarschuwen voor nog hogere tarieven...

Hybride Warmtepomp

Deze twee reacties op nu.nl geven wel te denken:Het enige wat hier mee bereikt wordt is weerstand en marktverstoring. Warmtepompen komen er ook vanzelf als dat is specifieke situaties een goede keuze is. Het zal leiden tot hogere prijzen en slecht aangelegde installies omdat het moet. Ook werkt het innovatieve tegen voor betere alternatieven die dan geen kans krijgen.Het word...

Energietransitie kan alleen slagen met opslag

De documentaire bespreekt een scala aan innovatieve oplossingen voor de opslag van energie. Een, vaak miskende, randvoorwaarde voor de energietransitie. In deze documentaire worden een aantal bijzondere opslagsystemen belicht. Er zijn echter nog meer mooie nieuwe ontwikkelingen. Besproken worden: Energie opslagmeer; Ontwikkelingen bij provincies; Energie opslaan in staalslakken; Energie opslaan in staalslakken; Warmte verliesvrij bewaren en vervoeren (Cellius); Opslag...