Agenda

Wijkbijeenkomst

Alle Merenwijkers en andere belangstellenden zijn weer van harte welkom op onze volgende wijkbijeenkomst op:
Maandag 27 mei 2024 aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19:30,
in de Regenboog
, Watermolen 1, Leiden 

De gemeenteraad heeft de Merenwijk als voorrangswijk gekozen voor het opstellen van een WijkUitvoeringsPlan (WUP). Hoe staat het met de plannen voor de energietransitie in de Merenwijk? Wat zijn de gevolgen voor uw huis? Kunt u rustig afwachten of nu al wat doen? Allemaal vragen die vele Merenwijkers bezighouden.

Meer informatie over de inhoud van deze bijeenkomst vindt u in onze Nieuwsbrief Wijkbijeenkomst – 27 mei.

Programma

 • 19:30 uur Inloop
 • 20:00 uur Stand van zaken door Linda van der Voort (DEM) en Oscar Gennissen (TegenGas)
  • Een korte toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de Startnotitie voor het opstellen van het WijkUitvoeringsPlan Merenwijk (WUP).
 • 20:20 uur Toelichting op het project “Vragenlijst Eigen Woning en Energietransitie” door Theo Eyckenschild (TegenGas)
  • In dit project staat de inbreng van de bewoners centraal. In de bijlage vindt u hierover uitgebreide informatie. Het is belangrijk te benadrukken dat dit de eerste stap is van de energietransitie in de wijk.
 • Pauze
 • 21:20 uur Centrale en lokale warmtenetten door Annelies Huygen, bijzonder hoogleraar Recht, economie, bestuur en organisatie; onderzoekgebieden: aardgasvrije wijken en de regulering van de warmtesector.
 • 21:50 uur Vragenronde en napraten.

Voor het begin van de bijeenkomst, in de pauze en na afloop is er tijd en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.

Webinar

webinar Energietransitie “De burger aan het roer”
Datum: donderdag 5 oktober 2023
Tijd: 19:30 – 21:00 uur Locatie: Online

Klik op de volgende link om het webinar bij te wonen:

https://youtube.com/live/8jWtStQfBws?feature=share

Wijkbijeenkomst

Alle Merenwijkers en andere belangstellenden zijn weer van harte welkom op onze volgende wijkbijeenkomst op:
Maandag 26 september van af 20.00 uur
in Kerkelijk Centrum de Regenboog, Watermolen 1, Leiden (Merenwijk uiteraard)
Hierbij vind u onze concept agenda en de notities die wij daar gaan presenteren en met u bespreken.

PDF’s conceptnotities:

De hoofdlijn voor de bijeenkomst van TegenGas op 26 september in de Regenboog

20.00 uur: Welkom en opening
20.05 uur: Korte toelichting activiteiten door voorzitter (Oscar Gennissen)
20.15 uur: Presentatie Zonnepanelen, opslag en financiering (Cent van Vliet en Thijs Aartsma)
20.35 uur: Discussie met bewoners
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Presentatie (Hybride) warmtepompen (André Mom)
21.25 uur: Discussie met bewoners
21.55 uur: Conclusie voorzitter
22.00 uur: Sluiting


Actuele Ontwikkelingen
Nog steeds lijkt de gemeente af te stevenen op een warmtenet voor de Leidse bewoners gebaseerd op de warmtepijp uit Rotterdam (Warmtelinq+). De gemeente werkt volop mee aan de aanleg van dit honderden miljoenen kostende project dat resulteert in warmtelevering door een monopolist. Wij zien helaas nog geen concrete plannen om het uitdrukkelijke verzoek van de gemeenteraad om ook andere alternatieven te onderzoeken. Begin augustus heeft de onafhankelijke Commissie voor de milieu effect rapportage (MER) geadviseerd om ook andere oplossingen dan alleen de voorgestelde warmteleiding vanuit
Rotterdam te onderzoeken. Wij brengen u op de hoogte van de stand van zaken van de laatste ontwikkelingen.

Themagroepen. Hybride warmtepompen en Zonnepanelen met/zonder opslag
Enthousiaste Merenwijkers hebben de oprichting van themagroepen in het kader van het programma “Hoe kan het ook” omarmd tijdens de wijkbijeenkomst van juli, waaraan meer dan 75 bewoners deelnamen. We mogen als Merenwijkers trots op zijn op zoveel expertise en samenwerkingsgezindheid. Er is zo hard gewerkt in de vakantie dat de resultaten nu al op deze wijkbijeenkomst besproken kunnen worden. Naast bespreking en validatie willen wij het uitwisselen van ervaringen met concrete aanschaffingen faciliteren. Geen woning en geen bewoner is hetzelfde.

Hoe kan het ook, Innovatieve Opslag en Themagroepen

.

Wijkbijeenkomst TegenGas

Laten wij de gemeenteraad helpen met de juist beslissing.

Stemadvies.

.

Manifest

Het Burgerinitiatief Energietransitie (Houtkwartier) organiseert een webinar om tot een Manifest te komen.

.

Wijkbijeenkomst TegenGas

TegenGas Wijkbijeenkomst.

TegenGas organiseerde deze digitale wijkbijeenkomst omdat we merken dat vele Merenwijkers geen idee hebben wat hen boven het hoofd hangt. Wij hebben de gemeentelijke plannen bestudeerd en pesenteren op deze avond onze bevindingen die er niet om liegen: Geen CO2 reductie, torenhoge kosten oplopend tot 100.000 euro per woning en u wordt letterlijk ook in de kou gezet.

Het was een goed bezochte avond. Na de TegenGas presentaties hebben de Merenwijkers met elkaar gediscussieerd. Uw opmerkingen zijn waardevol gebleken bij het vervaardigen van onze zienswijze die wij kort daarna hebben ingediend.

Programma:

 • Introductie
 • Positie van bewoners en doelstellingen
 • Een warmtenet
 • Keuzevrijheid
 • Waterstof
 • De pilots aardgasvrij en de wijkuitvoeringsplannen voor de Merenwijk

Gemeente nodigt TegenGas en DEM in de Regenboog

Zojuist een overleg met gemeentecommunicatie gehad en daaruit is gekomen:

* Dat er een aparte bijeenkomst komt voor/met Tegengassers (op 14
september 20.00 uur in de Regenboog,n.bv [1]. datum em tijd nog potlood
s.v.p.)
* Dat er daarna nog twee openbare bijeenkomsten in oktober met /voor
Merenwijkers komen waar Tegengas ook het podium krijgt naast DEM.
NB Deze bijeenkomsten zijn nooit georganiseerd door de gemeente,