Vooraankondiging

 

Eigen woning en energie

Beste bewoner van de laagbouw in de Merenwijk,

Alle bewoners van de laagbouw in de wijk ontvangen in september het verzoek om een serie vragen te beantwoorden over de specifieke situatie van hun eigen woning. De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de huidige situatie van de woning. Enkele voorbeelden. Wat is het energiegebruik de laatste drie jaar, welke isolatiemaatregelen zijn reeds getroffen en liggen er al zonnepanelen op het dak of elders. Het tweede deel gaat over de verdere plannen om energie te besparen en over het stap voor stap overschakelen op schone energie.

Het eerste deel vraagt van iedereen wat napluiswerk. Wellicht dat sommigen hun jaaroverzichten in een verborgen lade moeten opzoeken, anderen hebben deze kerncijfers al in hun geheugen gegrift. Het tweede deel vraagt meer aandacht, tijd en vaak ook overleg met anderen. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het opzetten van de themagroep ‘Eigen woning en energie’ om u met woord en daad te helpen. Daar werken DEM en TegenGas actief aan mee.

In het tweede deel gaat het onder meer over een inschatting van het toekomstig energiegebruik, de eventuele aankoop van (meer) zonnepanelen, de overschakeling op inductie koken, de aankoop van een (hybride) warmtepomp, en/of de aanschaf van een elektrische auto met eventueel een eigen oplaadfaciliteit. Er wordt ook gevraagd een keuze te maken voor een indivuele omschakeling op schone energie of in te zetten op een gezamenlijke oplossing met buren, in de straat of een gedeelte van de wijk. U hoeft gelukkig alles niet in één keer in te vullen. Het kan ook gefaseerd.

De Wijkvereniging Houtkwartier heeft de vragenlijst in samenspraak met een IT-bedrijf ontwikkeld. Het is daar uitvoerig getest. Daarbij is specifieke aandacht besteed aan de bescherming van gegevens. Er is een dubbele beveiliging ingebouwd die door deskundigen in onze wijk is bekeken. Hun oordeel is positief. Inmiddels heeft een groot aantal bewoners van het Houtkwartier de vragen ontvangen en de eerste serie antwoorden stroomt binnen. Het grote voordeel van de samenwerking met het Houtkwartier is dat we kunnen meeliften op hun ervaringen, dat we de resultaten kunnen vergelijken en dat we gezamenlijk naar buiten kunnen optreden.

De verwachting is dat u in september de vragenlijst zult ontvangen. Uiteraard zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd om een en ander nader toe te lichten. Als u belangstelling hebt voor deelname aan de themagroep ‘Eigen woning en energie’, laat het dan weten aan projectleider Theo Eyckenschild. Hij is via de mail te bereiken op theo.eyckenschild@outlook.com en telefonisch op 06-22796955.

Cent van Vliet

Wat TegenGassers vinden

</s