Wijkbijeenkomst Eigen Woning en Energietransitie – 27 mei, een terugblik

 

De Wijkbijeenkomst van 27 mei, die TegenGas Merenwijk samen met Duurzame Energie Merenwijk (DEM) heeft georganiseerd, is uitstekend verlopen. De opkomst was goed, zo ook de betrokkenheid van de aanwezigen bij de diverse presentaties. Het programma bestond uit 3 presentaties, die hier kort worden toegelicht.

De stand van zaken bij de Startnotitie werd besproken. Afronding van de Startnotitie wordt deze zomer verwacht, waarna het werk aan het WijkUitvoeringsPlan (WUP) kan beginnen. Tussendoor werden ook mogelijke toepassingen van warmtenetten aangegeven, die “voor het grijpen” liggen, zoals warmte te verkrijgen uit de waterzuivering installaties, of warmtewisselaars in het riool.

De Vragenlijst “Eigen Woning en Energietransitie” werd gepresenteerd. De bedoeling is informatie over de verduurzaming van onze woningen te verzamelen en tevens de voorkeuren voor mogelijke oplossingen (warmtenetten, aardwarmte etc., individueel of collectief) te inventariseren. Regelmatig werden hierover vragen gesteld en beantwoord, wat de interesse in dit onderwerp duidelijk aangaf.
De applicatie wordt nog op de laatste details bijgewerkt, waardoor we iets later van start gaan. We verwachten te kunnen starten vanaf 14 juni.
De procedure voor aanmelden en inloggen op de Vragenlijst “Eigen Woning en Energietransitie” kunt u hier vinden. Deze pagina is onderdeel van het menu item “ENERGIETRANSITIE MERENWIJK” op onze website.

De presentatie over warmtenetten gaf inzicht in de toepassing van diverse mogelijkheden om warmte, koude, elektriciteit en opslag te realiseren. Met name de lage temperatuur warmtenetten kunnen toegepast worden bij de verduurzaming van de wijken. Dit kan individueel of collectief. Een warmtenet kan collectief klein beginnen (bijv. 6 woningen), waarna vervolgens anderen kunnen aansluiten.

De volgende wijkbijeenkomsten zijn gepland op 24 juni en 1 juli. De uitnodiging voor deze bijeenkomsten wordt per post door de gemeente Leiden verstuurd aan alle Merenwijkers (Laagbouw).

</s